Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej    

Regulamin Akcji Promocyjnej Spełniaj marzenia na wiosnę

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Spełniaj marzenia na wiosnę”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej pod nazwą „Spełniaj marzenia na wiosnę” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o.o., 43-520 Chybie, ul. Bielska 69, NIP: 937-234-11-27, REGON: 072720623, KRS: 0000027824, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 45 045 000,00 zł,  zwana dalej Organizatorem.
3. Akcja Promocyjna obowiązuje w terminie od  01.03.2019 do 31.05.2019.

4. Akcja Promocyjna jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach detalicznych składających zamówienia bezpośrednio lub telefonicznie do przedstawicieli handlowych firmy PMiW Łukosz. Wykaz przedstawicieli handlowych zbierających zamówienia w Akcji Promocyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działająca w imieniu podmiotu gospodarczego, który zaopatruje się w produkty Organizatora, jeżeli do obowiązków tych osób należy składanie zamówień w imieniu wybranych podmiotów gospodarczych, zwana dalej „Uczestnikiem”.  

6.Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na wiosnę” jest dobrowolne.
7. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.
8. Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

9. Każdorazowy jednorazowy zakup wędlin marki Łukosz za kwotę netto 250 zł  w terminie od 01.03.2019 do 31.05.2019 premiowany jest zgodnie z zasadą : każde 250 zł netto= 1 pieczątka.
10. Każdorazowy jednorazowy zakup wędlin extra premiowanych określonych w załączniku nr 2 za kwotę netto 350 zł  w terminie od 01.03.2019 do 31.05.2019  premiowany jest zgodnie z zasadą: każde 350 zł netto = 2 pieczątki

Jednorazowy zakup  określany jest w oparciu o wartość zamówienia złożonego w systemie Mobil Touch a przeliczenie ilości należnych Uczestnikowi Pieczątek Promocyjnych jest

dokonywane przez system Mobil Touch w sposób automatyczny.

11. Jedna Pieczątka Promocyjna odpowiada jednemu punktowi.

12. Pieczątki  Promocyjne są przybijane  w Katalogu Akcji Promocyjnej „ Spełniaj marzenia na wiosnę” w Karcie Promocyjnej przez przedstawiciela handlowego PMiW Łukosz  podczas przyjmowania zamówienia i bieżącej obsługi Klienta.

13. W przypadku podejrzenia niezgodności ze złożonym zamówieniem Organizator zastrzega możliwość wglądu do oryginalnego dokumentu zakupu towarów PMiW Łukosz.

14. Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest do zachowania oryginałów Kart Promocyjnych z Katalogu Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na wiosnę ”. Odbiór nagrody jest możliwy po przekazaniu oryginałów Kart Promocyjnych Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na wiosnę ” i uzupełnionego protokołu Potwierdzenia odbioru nagrody.

15. Jedna Karta Promocyjna upoważnia do odbioru jednej nagrody.

16. Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może wypełnić jednorazowo więcej niż jedną Kartę Promocyjną.

17. Nagrodami w Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na wiosnę ” są:

Nagroda za 15 pieczątek

Zestaw Łyżeczka do herbaty (6 sztuk) ,widelczyk do ciasta (6 sztuk)

Odello Garnek do gotowania na parze 22cm, 4 elementy

Russell Hobbs Blender ręczny 2 w 1 My Food

Remington Trymer MB010

 Nagroda za 20 pieczątek

Kardio Test Waga analityczna elektroniczna KT-BF004

Russell Hobbs Maszyna do popcornu Fiesta 24630-56

Komplet obiadowy 18elementów, kwadratowy LILA

Tefal Czajnik Principio, black 1,7L

Nagroda za 30  pieczątek

Puccini Walizka kabinowa, twarda ( 55x40x20 cm)

Home de Lux Komplet kawowy 15 elementów Quatre (fil.250ml)

Russel Hobbs Parowar 19270-56

Nagroda za 40 pieczątek

Kociołek żeliwny 8L Czarny

Puccini Walizka na kółkach twarda (76,5x53x29 cm)

Krosno Komplet do whisky Bohemia Quadro karafka 850ml+6szklanek 340ml

Nagroda za 50 pieczątek

Słuchawki douszne+ powerbank , bluetooth

Russel Hobbs Krajalnica spiralna ultimate spilizater 23810-56

Remington Zestaw prezentowy do stylizacji włosów 3 w 1 CI5219GPR

Nagroda za 60 pieczątek

Kamera samochodowa Modecom rec  MC-CC14 FHD TS

Odello Sztućce 72 elementy w walizce(12 osób) 3f /OD1064

Home de Lux Komplet obiadowy 18elementów Quatre

Nagroda za 80 pieczątek

Russel Hobbs Multicooker COOK@HOME 21850-56

Reval Mikrodermabrazja diamentowa MD3000

Garnki Melborne ( 8 elementów)

Tefal Stacja parowa  SV7030

Nagroda za 120 pieczątek

Tefal Wolnoobrotowa wyciskarka Juice & Clean

Oczyszczacz HI-TECH MEDICAL Oro-Air Purifier Ring

Cruiser Black by Quer Deskorolka elektryczna

Ryobi Wiertarko-wkrętarka 18V ONE+ 2 x akumulator 1.3Ah Li-Ion

 

18. Sponsorem wszystkich nagród w akcji promocyjnej jest Organizator.
19. W przypadku braku dostępności wybranej nagrody, Organizator zastrzega możliwość zamiany nagrody na inną, o zbliżonej wartości brutto.
20. Organizator zastrzega możliwość zmiany zasad przyznawania nagród, jednakże jedynie na korzyść Uczestnika. Wartości i nagrody wskazane w pkt 17 mogą być jedynie zmienione na korzyść Uczestnika.

 

ODBIÓR NAGRÓD

21. Nagrody wydawane są najpóźniej do 31.07.2019.

22. Nagrody będą przekazywane bezpośrednio przez przedstawicieli handlowych PMiW Łukosz.
23. Do odbioru nagrody wymagane jest:

a) posiadanie oryginału Katalogu Akcji Promocyjnej z Kartą Promocyjną z odpowiednią ilością Pieczątek Promocyjnych,

b) podanie danych identyfikacyjnych odbierającego nagrodę niezbędnych do wywiązania się z obowiązków formalnych przez organizatora Akcji Promocyjnej oraz  złożenie podpisu na protokole odbioru nagrody,

Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane w celach: wykonania regulaminów, w tym dokonania wyboru zwycięzców, przekazania nagród zwycięzcom, rozpoznania reklamacji, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 200), zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami uczestnika lub zwycięzcy lub osób trzecich.

c) podanie danych osobowych oraz złożenie powyższych oświadczeń ma charakter dobrowolny, jednak dokonanie wszystkich tych czynności jest konieczne dla wzięcia udziału w Promocji i rozpatrzenia zgłoszenia. Odbierający nagrodę ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji.

24. Weryfikacja zgodnie z postanowieniami Regulaminu określonymi powyżej w pkt. 17 i wydawanie nagród będzie prowadzone do dnia 31 grudnia 2018 roku. Nieodebranie nagrody przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w tym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nagrody, które nie zostaną wydane do 31.12.2018 pozostają własnością Organizatora.

25. Organizator nie jest gwarantem jakości nagród; wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy

rękojmi należy kierować do Producenta nagród zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do nagrody.

26. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Każdy  Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w Regulaminie ma możliwość uzyskania nagrody w Akcji Promocyjnej, które wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zmianami). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł.

27.Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

28. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na wiosnę ” mogą być zgłaszane w czasie jej trwania, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty jej zakończenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

a) reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje przesłane w formie pisemnej do siedziby Organizatora lub przesłane pocztą elektroniczną na adres Organizatora: konkursy@lukosz.pl.

b) reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.

29. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.

30. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Akcji Promocyjnej.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Akcji Promocyjnej niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

 32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu w przedmiocie ustalenia nowych zasad premiowania dla produktów nie wyszczególnionych w załączniku nr 2.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

33. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS0000027824, NIP 937-23-41-127, REGON 072720623.

1.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez administratora Akcji Promocyjnej w ramach działań marketingowych oraz w celu rozliczeń podatku od nagród. Cele te będą wykonywane w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

2.   W celach określonych w powyższym punkcie niezbędne jest uzyskanie od Pana/Pani następujących danych: imię, nazwisko, adres  zamieszkania, numer telefonu.

3.   We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: konkursy@lukosz.pl

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym administrator zleca wykonywanie takich czynności oraz upoważnione podmioty współpracujące z administratorem dla realizacji w/w celu.

5.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały udzielone Po upływie wyżej wymienionych okresów Pana/Pani dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

7.   Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik nr 1

Lista PH PMiW Łukosz Sp. z o.o.

Bała Marta

Bańka Karol

Bindas Bartłomiej

Borodziuk Tomasz

Burdzanowski Grzegorz

Dzikowski Adam

Gadomska Agnieszka

Górski Tomasz

Hołodoniuk Łukasz

Jania Ireneusz

Karasiewicz Robert

Lewicki Marek

Damian Łukasik         

Maciołek Anna

Matera Jarosław

Misiowiec Małgorzata

Osmęda Krzysztof      

Pogroszewski Rafał

Rachwał Piotr

Sula Kinga

Tusiński Kamil

Zbarachewicz Ewa

Kuro Jarosław

Wierzbicki Grzegorz

Wiśniewska Joanna

Witkowski Mariusz    

Wochowski Bartosz

Żurek Marcin

 

Załącznik nr 2

Lista produktów extra premiowanych  PMiW Łukosz Sp. z o.o. objętych Akcją Promocyjną

Asortyment                                                      Jednostka miary

FILET MAŚLANY Z KURCZAKA                         kg

FILET WIŚNIOWY Z PIERSI INDYKA                  kg

UDZIEC Z INDYKA W GALARECIE                     kg

UDZIEC Z INDYKA W GALARECIE MINI              kg

PASZTET Z INDYKA PREMIUM                          kg

PASZTET Z INDYKA PREMIUM Z ŻURAWINĄ     kg

KIEŁBASA SUCHA Z INDYKA                            kg

KIEŁBASA SUCHA Z INDYKA 325 G                   szt

POLĘDWICA Z PIERSI INDYKA                          kg

PIERŚ Z INDYKA GOTOWANA                           kg

KIEŁBASA BIAŁA Z BAZYLIĄ I MAJERANKIEM   kg

PARÓWKI Z FILETA INDYCZEGO                        kg

PARÓWKI Z FILETA INDYCZEGO 250 G              szt

KIEŁBASA Z INDYKA Z GALARETKĄ                  kg

SPECJAŁ Z INDYKA                                           kg

SZYNKA Z PIERSIĄ INDYKA                               kg

PARÓWKI HOT DOG                                           kg

PARÓWKI HOT DOG Z SEREM                           kg