This page uses cookies, a small files that are stored in your device - need more info    

Regulamin Akcji Promocyjnej Spełniaj marzenia na jesień

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Spełniaj marzenia na jesień”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej pod nazwą „Spełniaj marzenia na jesień” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o.o., 43-520 Chybie, ul. Bielska 69, NIP: 937-234-11-27, REGON: 072720623, KRS: 0000027824, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 45 045 000,00 zł,  zwana dalej Organizatorem.

3. Akcja Promocyjna obowiązuje w terminie od  19.08.2019 do 20.12.2019.

4. Akcja Promocyjna jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach detalicznych składających zamówienia bezpośrednio lub telefonicznie do przedstawicieli handlowych firmy PMiW Łukosz. Wykaz przedstawicieli handlowych zbierających zamówienia w Akcji Promocyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działająca w imieniu podmiotu gospodarczego, który zaopatruje się w produkty Organizatora, jeżeli do obowiązków tych osób należy składanie zamówień w imieniu wybranych podmiotów gospodarczych, zwana dalej „Uczestnikiem”.  

6. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na jesień” jest dobrowolne.

7. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

8.Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

9. Każdorazowy jednorazowy zakup wędlin marki Łukosz za kwotę netto 250 zł  w terminie od 19.08.2019 do   20.12.2019 premiowany jest zgodnie z zasadą : każde 250 zł netto= 1 pieczątka.

10. Każdorazowy jednorazowy zakup wędlin extra premiowanych określonych w załączniku nr 2 za kwotę netto 350 zł  w terminie od 19.08.2019 do 20.12.2019 premiowany jest zgodnie z zasadą: każde 350 zł netto = 2 pieczątki

Jednorazowy zakup  określany jest w oparciu o wartość zamówienia złożonego w systemie Mobil Touch a przeliczenie ilości należnych Uczestnikowi Pieczątek Promocyjnych jest dokonywane przez system Mobil Touch w sposób automatyczny.

11.Jedna Pieczątka Promocyjna odpowiada jednemu punktowi.

12. Pieczątki  Promocyjne są przybijane  w Katalogu Akcji Promocyjnej „ Spełniaj marzenia na jesień” w Karcie Promocyjnej przez przedstawiciela handlowego PMiW Łukosz  podczas przyjmowania zamówienia i bieżącej obsługi Klienta.

 13. W przypadku podejrzenia niezgodności ze złożonym zamówieniem Organizator zastrzega możliwość wglądu do oryginalnego dokumentu zakupu towarów PMiW Łukosz.

14.Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest do zachowania oryginałów Kart Promocyjnych z Katalogu Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na jesień ”. Odbiór nagrody jest możliwy po przekazaniu oryginałów Kart Promocyjnych Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na jesień ” i uzupełnionego protokołu Potwierdzenia odbioru nagrody.

15. Jedna Karta Promocyjna upoważnia do odbioru jednej nagrody.

16. Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może wypełnić jednorazowo więcej niż jedną Kartę Promocyjną.

17. Nagrodami w Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na jesień  ” są:

 

Nagroda za 10 pieczątek

Patelnia 24 cm głęboka min beż + przekładka/HD12105

Nóż szefa 20 cm Falco/OD1525

Esp. Waga bagażowa hitchhiker 50 kg/ETS001

Termos obiadowy 2,0 l /OD1084

Ostrzałka do noży potrójna /KH 1116-

 

Nagroda za 15 pieczątek

Esp. Toster Smiley niebieski 750W/EKT003B

Deska do krojenia Precioso 36x24 cm/378936.00

Torba Nike

Ręczniki komplet 3 sztuki  Ambition

 

 Nagroda za 20 pieczątek

Komplet obiadowy 18elementów, kwadratowy LILA

Garnek 28 cm pow min. beż /HD12109

Lampa do paznokci UV Oromed

Kuferek Denver Puccini

 

Nagroda za 25 pieczątek

Komplet sztućców 36 elementów ( 6 osób) 3f/OD1063

Garnek kwadratowy SEREY 28 cm pow GREBLON/OD1596

Zestaw akcesoriów Black&Decker A7071-XJ

 Szczoteczka soniczna ORO-SONIC WHITE sarmocare Oromed

Portfel czarny męski skórzany PL1907 Puccini

Portfel damski czerwony Puccini

 

Nagroda za 30  pieczątek

Ciśnieniomierz naramienny z podświetleniem + zasilacz

Tef.Czajnik Loft elektryczny czarny 1,7L 2400W/80268

Home de Lux Komplet kawowy 15 elementów Quatre (fil.250ml)

Zestaw garnków 7 el z parow. 16/18/20 cm Velio /OD1619

Myjka okienna na akumulator Sencor SCW 3001YL

Komplet noży kutych w bloku Granite 6 – el Ambition

 

Nagroda za 35 pieczątek

Okrągłe naczynie szklane z podgrzewaczem 4,0l Elvita/ OD1124

Cotton Candy 2971 Partytime

Odkurzacz akumulatorowy samochodowy Black&Decker PD1200AV

 Parownica Steam Genie Handheld Steamer

 

Nagroda za 40 pieczątek

Maszynka do mielenia mięsa NE105838

Urządzenie 3w1 do przygotowywania gofrów, muffinek i donutów 24620-56 Russell Hobbs

Puccini Walizka na kółkach średnia twarda – Paris- (67x46,5x26cm)

Suszarka + Prostownica Giftpack, Remington

 

Nagroda za 50 pieczątek

Odkurzacz bezworkowy Evo 2 in 1

Pakowarka próżniowa do żywności

Tchibo Zestaw promocyjny Cafissimo mini zestaw promocyjny – biały

 

Nagroda za 60 pieczątek

Urządzenie do makaronu 1593 Pastamatic

Elektryczna krajalnica do żywności 150W

Komplet obiadowy 18 ele. Quatre 19/21/26 cm /HD12066

Lodówka podróżna Sencor 24L

 

Nagroda za 80 pieczątek

Kamera sportowa 4K z funkcją wi-fi i podwójnym ekranem Move 4k

Komplet  garnków 8 el. CANBERRA 16/18/20/24cm/HD12169

Nawilżacz i oczyszczacz powietrza Blaupunkt AHS801

 

Nagroda za 110 pieczątek

Maszyna do szycia Milena Łucznik

Gimbal Moza Mini-MI Mimoza

Wolnoobrotowa wyciskarka Juice & Clean Tefal

 

Nagroda za 200 pieczątek

Odkurzacz Robot Digital Display Evolution 2.0 Ariete

I-LIGHT PRESTIGE IPL6750 Remington

Hulajnoga elektryczna  PRIME 3 EES21WH

Robot kuchenny STM 6354RD 1000W Sencor

 

18. Sponsorem wszystkich nagród w akcji promocyjnej jest Organizator.

19. W przypadku braku dostępności wybranej nagrody, Organizator zastrzega możliwość zamiany nagrody na inną, o zbliżonej wartości brutto.

20. Organizator zastrzega możliwość zmiany zasad przyznawania nagród, jednakże jedynie na korzyść Uczestnika. Nagrody wskazane w pkt 17 mogą być jedynie zmienione na korzyść Uczestnika.

 

ODBIÓR NAGRÓD

 

 21. Nagrody wydawane są najpóźniej do 21.02.2020.

 22. Nagrody będą przekazywane bezpośrednio przez przedstawicieli handlowych PMiW Łukosz.

 23. Do odbioru nagrody wymagane jest:

  1. posiadanie oryginału Katalogu Akcji Promocyjnej z Kartą Promocyjną z odpowiednią ilością Pieczątek Promocyjnych,
  2. podanie danych identyfikacyjnych odbierającego nagrodę niezbędnych do wywiązania się z obowiązków formalnych przez organizatora Akcji Promocyjnej oraz  złożenie podpisu na protokole odbioru nagrody,

Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane w celach: wykonania regulaminów, w tym dokonania wyboru zwycięzców, przekazania nagród zwycięzcom, rozpoznania reklamacji, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 200), zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami uczestnika lub zwycięzcy lub osób trzecich.

      c. Podanie danych osobowych oraz złożenie powyższych oświadczeń ma charakter dobrowolny, jednak dokonanie  wszystkich tych czynności jest konieczne dla wzięcia udziału w Promocji i rozpatrzenia zgłoszenia. Odbierający nagrodę ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji.

24. Weryfikacja zgodnie z postanowieniami Regulaminu określonymi powyżej w pkt. 17 i wydawanie nagród będzie prowadzone do dnia 21.02.2020 roku. Nieodebranie nagrody przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w tym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Nagrody, które nie zostaną wydane do 21.02.2020 pozostają własnością Organizatora.

25. Organizator nie jest gwarantem jakości nagród; wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do Producenta nagród zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do nagrody.

26. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi

Każdy  Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w Regulaminie ma możliwość uzyskania nagrody w Akcji Promocyjnej, które wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zmianami). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł.

27. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

28. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Spełniaj marzenia na jesień ” mogą być zgłaszane w czasie jej trwania, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty jej zakończenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje przesłane w formie pisemnej do siedziby Organizatora lub przesłane pocztą elektroniczną na adres Organizatora: marketing @lukosz.pl.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.

 

29.  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.

30. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Akcji Promocyjnej.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Akcji Promocyjnej niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu w przedmiocie ustalenia nowych zasad premiowania dla produktów nie wyszczególnionych w załączniku nr 2.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

33. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. z siedzibą w Chybiu przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS0000027824, NIP 937-23-41-127, REGON 072720623.

1.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez administratora Akcji Promocyjnej w ramach działań marketingowych oraz w celu rozliczeń podatku od nagród. Cele te będą wykonywane w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

2.   W celach określonych w powyższym punkcie niezbędne jest uzyskanie od Pana/Pani następujących danych: imię, nazwisko, adres  zamieszkania, numer telefonu.

3.   We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: konkursy@lukosz.pl

4.   Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym administrator zleca wykonywanie takich czynności oraz upoważnione podmioty współpracujące z administratorem dla realizacji w/w celu.

5.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały udzielone Po upływie wyżej wymienionych okresów Pana/Pani dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

7.   Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik nr 1

 

Lista PH PMiW Łukosz Sp. z o.o.

Bała Marta

Bańka Karol

Bindas Bartłomiej

Burdzanowski Grzegorz

Damian Łukasik         

Gadomska Agnieszka

Górski Tomasz

Hołodoniuk Łukasz

Jania Ireneusz

Karasiewicz Robert

Krasoń Artur

Kuczera Łukasz

Kuro Jarosław

Lewicki Marek

Maciołek Anna

Maksimowski Arkadiusz

Matera Jarosław

Misiowiec Małgorzata

Osmęda Krzysztof      

Pogroszewski Rafał

Rachwał Piotr

Sula Kinga

Tusiński Kamil

Wierzbicki Grzegorz

Wiśniewska Joanna

Witkowski Mariusz    

Zbarachewicz Ewa

Żurek Marcin 

 

 

Załącznik nr 2

Lista produktów extra premiowanych  PMiW Łukosz Sp. z o.o. objętych Akcją Promocyjną

Asortyment

Jednostka miary

PARÓWKI HOT DOG

kg

PARÓWKI HOT DOG Z SEREM

kg

SZYNKA BIAŁA

kg

KIEŁBASA CESARSKA

kg

FILECIK ZŁOCISTY

kg

FINEZJA Z INDYKA

kg

KIEŁBASA Z INDYKA Z GALARETKĄ

kg

PASZTET Z INDYKA PREMIUM

kg

PASZTET Z INDYKA PREMIUM Z ŻURAWINĄ

kg

KIEŁBASA SUCHA Z INDYKA

kg

FILET WĘDZONY Z PIERSI INDYKA

kg

PARÓWKI Z FILETA INDYCZEGO

kg

PARÓWKI Z FILETA INDYCZEGO 250 G

szt

SZYNKA Z PIERSIĄ INDYKA

kg

SMAKUSIE

kg

GOLONKO W ROSOLE

kg